Aandacht, eigenheid en commitment.

Qipeople is een groeiende organisatie cq beweging, die met haar producten en diensten leiders en medewerkers sterker en vitaler wil maken, zodat er meer flow ontstaat en duurzaam  succes. We zijn een kleurrijk team van ervaren business professionals met een grote diversiteit aan achtergronden. Met één gezamenlijke passie en drive: leiders en teams te helpen bij het verwezenlijken van hun ambitie op een onvergetelijke wijze.


johanneke langenbach

johanneke langenbach

Johanneke Langenbach

Greatness exists in all of us.

Energie, kracht en inspiratie. Er is zoveel meer mogelijk als mensen zich bewust worden van hun eigen potentieel, oude patronen durven los te laten en met elkaar de krachten bundelen. Van overleven naar leven. Een bijdrage leveren aan energieke organisaties, waar mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar versterken. Waar de iedereen weet wat de bedoeling is en vanuit aandacht en verbinding bijzondere resultaten mogelijk worden. Dat is waar Qipeople voor staat en voor gaat. 

eveline van der giessen

eveline van der giessen

eveline van der giessen

Leer van gisteren, droom van morgen, leef vandaag.

Ieder mens beschikt over een onuitputtelijke kracht. Mensen hiermee contact laten maken vanuit echte verbinding, een verbinding tussen hoofd en hart. Dat is tevens waar mijn hart ligt, mensen bewust maken van waar hun energie en passie ligt en begeleiden in hun ontwikkeling en groei. 

 

reinder schonewille

JUUL VAN DeN BOOMEN

From fixing what is wrong to building on what is strong.

Geloven in mogelijkheden. In meer resultaat, gemakkelijker, mét meer energie! Door anders te kijken, anders te doen. Zelf krijg ik energie van helpen om te simplificeren, te focussen, te helpen ‘ontkrampen’, resultaten gemakkelijker te helpen behalen. Zo bij te mogen dragen aan het vinden van andere mogelijkheden om hobbels en bobbels te overwinnen. Mensen én teams uit hun tunnels mogen helpen halen om zo ruimte voor nieuwe mogelijkheden te creëren. 

 

pieter klaassen

pieter klaassen

Pieter Klaassen

When less is more, I want more.

Aikido filosoof. Door met kinderogen naar de wereld te kijken ont-dek je zoveel meer: mensen die vanuit hun kracht tot onvoorstelbare dingen in staat zijn; mensen die willen samenwerken en aan ik, de ander en de omgeving gaan toevoegen. Waar weerstand geen rol speelt en alleen van groei (ontwikkeling) sprake is. Wat geweldig om deel uit te maken van zo'n wereld en daar een bijdrage aan te leveren.